Služby

Společnost TaxPoint, s.r.o. provádí pro své klienty zejména následující služby:

 • Daňové poradenství s možností prodloužení lhůty pro podání přiznání daně z příjmu právnických i fyzických osob o 3 měsíce
 • Výpočet DPH a příprava daňového přiznání, souhrnná hlášení, výpis z evidence odběratel a dodavatel, podání všech hlášení elektronicky
 • Výpočet daně z příjmu právnických osob, příprava a podání daňového přiznání
 • Výpočet silniční daně, příprava a podání daňového přiznání
 • Ekonomické a finanční poradenství
 • Vedení účetnictví, výpočet mezd
 • Audit účetnictví
 • Likvidace společností
 • Poradenství v oblasti mezinárodního zdaňování – nejen země EU ale i třetí země
 • Vracení DPH z jiných členských zemí EU
 • Vyplnění a podání Intrastatu

—→

Prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání

Internetové poskytnutí plné moci a prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů

—→

     

Kontakt
TaxPoint, s.r.o.
Chládkova 2
616 00 Brno
Česká Republika
Aktuality
TAXPOINT s.r.o., - ekatalog.czDaňové poradenství a daně - ekatalog.cz