DPH – Daň z přidané hodnoty

V České republice platí 3 sazby daně z přidané hodnoty. Základní 21%, snížená 15% a další snížená sazba 10%. Ve stručnosti do 15% sazby patří potraviny, nealkoholické nápoje, vodné a stočné, teplo, městskou dopravu, časopisy a noviny, ubytovací služby, vstupné na kulturní akce a v zásadě také stavební práce týkající se bydlení. Do 10% sazby spadají léky, knihy a kojenecká výživa.

Jaký mají různé sazby vliv na firmy a podnikatele?

Pro firmy a podnikatele je důležité s jakou sazbou nakupují a za jakou sazbu prodávají, protože má vliv na rozhodnutí zda být plátcem nebo neplátcem DPH.

Být plátcem nebo neplátcem DPH?

V obecnosti, v případě, že nakupujete od dodavatelů za vyšší sazbu a prodáváte za nižší je pro vás výhodnější platit DPH. V takovém případě se vyplatí stát se dobrovolně plátcem přestože to zákon nepřikazuje. Pakliže to máte opačně a nakupujete za nižší sazbu a prodáváte za vyšší, je pro vás výhodnější být neplátcem DPH.

Pokud si nejste jisti a potřebujete poradit, zda se ve Vašem případě vyplatí jedno a nebo druhé, neváhejte nás kontaktovat a požádejte o konzultaci na info@taxpoint.cz, na telefonním čísle +420 541 242 066 nebo osobně v našich kancelářích v Brně.

Kdy MUSÍTE být plátcem DPH?

Zákon říká, že musíte být plátcem

  • pokud váš roční obrat za posledních 12 měsíců přesáhne částku 1 000 000 Kč
  • pokud poskytujete služby mezinárodně v rámci EU
  • pokud hodnota pořízeného zboží v rámci států EU překročila částku 326 000 Kč.

Co obnáší být plátcem DPH?

Dvěmi slovy: „spousta administrativy“. Vystavování daňových dokladů pro odběratele, vedení evidence pro daňové účely a podávání přiznání k dani z přidané hodnoty a spoustu dalšího. Určitě nesmíte opomenout hlídat si termíny pro podání daňového přiznání k DPH. Veškeré daňové doklady i evidenci jste povinni archivovat 10 let. To znamená spoustu starostí spojených s tím, kde a jakým způsobem doklady uchovávat, protože musí zůstat čitelné.

Jak často podávat daňové přiznání k DPH?

Pokud jste plátcem DPH jste povinni pravidelně podávat:

  • daňové přiznání k DPH
  • kontrolní hlášení
  • případně i souhrné hlášení
  • a odvádět, tedy platit DPH.

Toto všechno odvádíte vždy za dané zdaňovací období – kalendářní měsíc nebo kalendářní čtvrtletí, a to vždy do 25. dne po skončení zdaňovacího období. Pokud jste se zrovna přihlásili k placení DPH jste povinni jej odvádět za každý kalendářní měsíc a přejít na čtvrtletní placení můžete až od třetího roku po registraci, váš obrat za předchozí kalendářní rok nepřesáhl 10 miliónů korun a nejste nespolehlivý plátce.  

Jak se zbavit administrativy a na kolik to vyjde?

Je pro vás výhodnější stát se plátcem a nebo se jím stát musíte? Administrativy se bát nemusíte, pakliže necháte vše na odbornících. V TaxPointu vyřešíme vše za vás, registrujeme vás k DPH, zbavíme vás administrativy a veškeré termíny a přiznání budou v naší zodpovědnosti.

Kontaktujte nás s žádostí o nezávazné nacenění zdarma na info@taxpoint.cz, na telefonním čísle +420 541 242 066 nebo osobně v našich kancelářích v Brně.