Daňové poradenství

Daňové poradenství je velice žádanou a vyhledávanou službou. Naši daňoví poradci zastupují své klienty na úřadech a jsou těmi pravými profesionály disponujícími odborným zázemím a patřičným vzděláváním v rámci Komory daňových poradců. Zpracování a podání daňového přiznání je daňovým poradenstvím ve smyslu zákona č. 523/1992 Sb. a kromě advokátů je nesmí poskytnout nikdo jiný. Daňový poradce je zárukou vysoké odbornosti. Všichni daňoví poradci mají navíc povinné pojištěni odpovědnosti za škodu způsobenou klientovi právě při výkonu daňového poradenství. Klient se tak nemusí bát, že bude platit penále způsobené chybou daňového poradce. Zplnomocněním daňového poradce k podání daňového přiznání k dani z příjmu získá poplatník 3 měsíční posunutí termínu pro podání daňového přiznání. Daňové poradenství oceníte však i během roku.

Daňový poradce šetří čas a peníze

Daňový poradce převezme starosti s daňovým přiznáním, přehledy na zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. Ušetří vám čas, finance a daňové doměrky vůči správci daně. Orientuje se v procesních postupech a výkladech finanční správy k problematickým a sporným otázkám, důležitým při vyměřování daně. Postará se o plnění vašich daňových povinností v průběhu roku a uchrání vás zbytečných problémů. To nemá šanci v rámci znalostních a časových limitů žádný podnikatel zajistit.

Daňový poradce Vás zbaví rizika

Daňový poradce odpovídá klientovi za škodu, která mu v souvislosti s výkonem daňového poradenství vznikla. Pojištění se vztahuje na škodu způsobenou výkonem daňového poradenství, krytí škod za sankce jako pokuty a penále vzniklé stanovením nesprávné daňové povinnosti. I když má podobné pojištění vaše účetní, často se nevztahuje na škody plynoucí z daní. Společnost TaxPoint, s.r.o. je pojištěna na částku 10 000 000 Kč.

Výhody daňového poradenství

 • můžete se naplno věnovat svému podnikání
 • nemusíte neustále sledovat změny v legislativě
 • nemusíte řešit problémy vyplývající z povinností plynoucích ze zákona
 • optimalizujete svůj daňový základ na základě platné legislativy
 • máte garanci pojištěním odpovědnosti daňového poradce
 • daňoví poradci mají permanentní profesní vzdělávání zajištěné Komorou daňových poradců
 • daňový poradce má kvalifikační zkoušky
 • přenesete odpovědnost na svého poradce
 • naši daňoví poradci mají závazek zachování profesní mlčenlivosti
 • vztah s klientem máme založený na důvěře a individuálním přístupu

Kdy využít služby daňového poradenství

 • před a při zakládáním společnosti – během rozhodování, zda je pro Vaše podnikání lepší mít s.r.o., skupinu OSVČ, komanditní společnost či jinou formu podnikání
 • na začátku podnikání
 • během přeměny společností, jako je přechod z s.r.o. na a.s., při fúzi i akvizici
 • při zajištění likvidace společnosti
 • při hledání zdanitelných nákladů
 • při snaze ušetřit na daních či využít relevantní daňová zvýhodnění
 • při snaze zefektivnit chod společnosti

Daňové poradenství TaxPoint Brno

Daňovému poradenství se věnujeme již více než XY let. Naši daňoví poradci za vás obstarají veškerá podání a hlášení, zastoupí vás při komunikaci a kontrole před finančním úřadem, v případě sporů a u správního soudu, kde mají stejné postavení jako advokát. Vše vyřídíme rychle díky elektronické komunikaci. Můžete se však na nás obrátit i telefonicky či osobně přímo v našich kancelářích v Brně. Umíme předcházet škodám, které si často poplatník způsobí, když se do daňových záležitostí pustí sám. Jsme profesionálové, pravidelně sledujeme a získáváme nejaktuálnější informace o vývoji legislativy i judikatury a absolvujeme kvalitní profesní vzdělání.

Daňové poradenství s profesionálním přístupem

Naši daňoví poradci mají splněnou zákonem stanovenou zkoušku v oboru daňového poradenství. V průměru ji celorepublikově úspěšně absolvuje jen 20 % uchazečů. Naši daňoví poradci jsou odborníci na daňové řízení a bravurně zastanou komunikaci s finančním úřadem. Součástí daňového poradenství je oblast účetnictví, problematika sociálního a zdravotního pojištění, či ekonomiky.