Vedení mezd

Vedení mezd je komplexnější, než na první pohled vypadá. Nespadá zde pouze zpracování mezd, distribuce výplatních pásků, měsíčních přehledů pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení, ale také komunikaci se státními úřady, zápočtové listy, roční důchodové evidenční listy, ohlašování nástupu nebo výstupu zaměstnanců a mnoho dalšího. Firma tak ušetří za zaměstnance, který by tuto činnost vykonával, software a rovněž tímto přenese odpovědnost na zpracovatele. Výpočet mezd a vedení mzdové agendy provádíme: