Odklad daňového přiznání

Internetové poskytnutí plné moci a prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmu.

Požádat o odklad

Kdo může požádat o odklad daňového přiznání?

Odklad daňového přiznání nebo také prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání. O odklad mohou požádat především živnostníci nebo právnické osoby. Pokud potřebujete či zvažujete odklad svého daňového přiznání nebo své firmy, máte dvě možnosti:

 • Požádat finanční úřad o odklad sami – Žádost podléhá schválení vaším správcem daně. Přihlíží se k vážným okolnostem a nenadálým životním situacím jako je vážná nemoc, živelná pohroma apod.
 • Nechat se zastupovat daňovým poradcem – daňovému poradci udělíte plnou moc k zastupování a ten za vás již vyřeší odklad i podání daňového přiznání. Lhůta daňového přiznání se tímto automaticky prodlužuje o 3 měsíce.

Do kdy lze požádat o odklad daňové přiznání?

O doklad lze požádat před uplynutím doby pro řádné podání daňového přiznání. Do této doby musíte daňovému poradci poskytnout plnou moc, díky které dojde k prodloužení lhůty pro podání přiznání.

Jak RYCHLE požádat o odklad daňového přiznání skrze daňového poradce?

Plnou moc pro účely odkladu daňového přiznání můžete TaxPointu, týmu daňových a účetních poradců, pomocí tlačítka níže, které vás přesměruje do naší internetové aplikace, kde se registrujete vyplněním základních údajů. Zadáním těchto identifikačních údajů aplikace vygeneruje plnou moc pro účely zastupování ve věci daně z příjmů a také Smlouvou o poskytnutí jednorázového daňového poradenství.

Níže se dočtete, jaké varianty nabízíme, jaký je postup a cena.

VARIANTY: Potřebujete zpracovat celé daňové přiznání nebo vám stačí odklad?

Všichni zájemci si o odklad daňového přiznání skrze služby TaxPointu mají možnost zvolit jednu ze dvou alternativ podle toho, zda jim jde čistě jen o odklad a daňové přiznání si zpracují sami a nebo potřebují konzultace pro zpracování daňového přiznání, či přímo si nechat zpracovat celé daňové přiznání.

 • Základní varianta = „Potřebuji pouze ODKLAD, přiznání si udělám sám“. Daňoví poradci společnosti TaxPoint, s.r.o. zkontrolují správnost vyplnění a sami elektronicky podají přiznání včetně příloh na místně příslušný finanční úřad. Je několik možností, jak můžete daňové přiznání provést:
 • Na běžném (papírovém) formuláři Ministerstva financí,
 • v aplikaci EPO České daňové správy,
 • v aplikaci TAXEDIT Start (ke stažení zdarma na www.taxedit.cz),
 • v jakékoliv jiné aplikaci, daňovém či účetním software.
 • Uživatelská varianta = „ALL INCLUSIVE – Potřebuji odklad i zpracování daňového přiznání“. Daňoví poradci společnosti TaxPoint, s.r.o. poskytnou konzultace a rady pro zpracování přiznání, popřípadě toto přiznání sami zpracují a to v sídle společnosti, nebo u klientů.

Postup: Jak na to?

 1. REGISTRACE: Na odkaze níže se zaregistrujete na webových stránkách společnosti TaxPoint, s.r.o. (registrace fyzické osoby, registrace právnické osoby) a rozhodnete se, která variana vám vyhovuje více.
 2. ODESLÁNÍ PLNÉ MOCI: Obratem je vám elektronicky zaslána vyplněná plná moc, Smlouva o poskytnutí daňového přiznání a zálohová faktura. Poté plnou moc a smlouvu vytisknete a podepsané obojí odešlete na adresu společnosti TaxPoint s.r.o. (je to z důvodu nutnosti předkládat originály plných mocí).
 3. UHRAZENÍ ZÁLOHOVÉ FAKTURY
 4. ODKLAD DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ: Po uhrazení zálohové faktury je podána plná moc společností TaxPoint, s.r.o. na místně příslušný finanční úřad a tím je zákonná lhůta pro podání a zaplacení přiznání posunuta o 3 měsíce.

V případě Základní varianty společnost TaxPoint, s.r.o. čeká na doručení vyplněného přiznání (emailem, poštou…), toto zkontroluje a ve lhůtě ho elektronicky podá na FU. Kopie podání spolu s vyúčtováním zálohy odešle v elektronické podobě zpět klientovi.

V případě Uživatelské varianty společnost TaxPoint, s.r.o. a její poradci vstoupí ihned po zaplacení zálohy do kontaktu s klientem a celý proces zpracování přiznání koordinují podle potřeb a možností klienta.

Cena: Kolik to bude stát?

Cena Základní varianty je fixní, pro fyzické osoby 4 000 Kč s DPH, pro právnické osoby 5 000 Kč s DPH.

Cena Uživatelské varianty je závislá na pracnosti, je stanovena na základě hodinové sazby 1 600 Kč plus DPH, pro uzavření smlouvy je zapotřebí uhradit zálohu ve výši 5 000 Kč.

Rádi byste využili služby TaxPointu? Klikněte na tlačítko níže a registrujte se.

Požádat o odklad

V případě jakýchkoliv dotazů Pro nezávazné nacenění uživatelské varianty nás kontaktujte na na info@taxpoint.cz, na telefonním čísle +420 541 242 066 nebo osobně v našich kancelářích v Brně.