Finanční a daňové poradenství
TaxPoint, s.r.o., Chládkova 2
616 00 Brno, IČ: 25545094

Pro registraci fyzické osoby využijte formulář registrace fyzické osoby.

Přihlašovací údaje

E-mail: *
(bude sloužit pro zasílání e-mailové korespondence a rovněž jako login)
Heslo: *
Heslo znovu: *

Firma

Název: *
Typ firmy: * (např. akciová společnost)
IČ: * (např. 123456789)
DIČ: * (např. CZ123456789)
Finanční úřad: (název Vašeho FÚ)

Sídlo firmy

Ulice: * (včetně čísla popisného)
Město: *
PSČ: * (např. 60200)

Kontaktní osoba

Jméno: *
Příjmení: *
Vztah k poplatníkovi: * (např. jednatel)
Telefon: * (např. 777123456)

Varianta: *

* Povinné údaje