Ceny

Ceny za daňové, ekonomické a finanční poradenství

Ceny za daňové, ekonomické a finanční poradenství jsou určeny podle druhu a obtížnosti řešené problematiky.

Běžné konzultace spojené se zpracováním daňových přiznání, vedení účetnictví a mzdové agendy jsou prováděny zdarma v rámci platby za zpracování účetnictví, popřípadě mzdové agendy.

Konzultace a poradenství nad rámec, to je řešení speciální problematiky, včetně dalších doporučení a souvisejících dopadů pro klienta, je účtováno podle hodinových sazeb pracovníků.

Hodinové sazby jednotlivých pracovníků:

  • Daňový poradce: 1 500 – 2 000 Kč/hod. podle obtížnosti úkolu
  • Auditor: 2 000 – 2 500 Kč/hod. podle obtížnosti úkolu
  • Účetní poradce: 700 – 1000 Kč/hod. podle obtížnosti úkolu
  • Asistent DP: 700 – 1000 Kč/hod. podle obtížnosti úkolu

Ceny za vedení účetnictví

Za vedení účetnictví jsou účtovány ceny podle obtížnosti a způsobu předávání dokladů, dále zohledňujeme plátcovství DPH, vedení majetku, nemovitostí, leasingů, počty aut pro silniční daň, účtování na střediska, zakázky atd. Protože je problematické stanovení objektivní ceny, doporučujeme, v případě zájmu kontaktovat společnost na info@taxpoint.cz, kde vám bude na základě vašich požadavků zdarma navržena cena.

Informativní výše ceny se u nás pohybují:

  • Malá společnost: 2 000 – 5 000 Kč/měsíc.
  • Velká společnost: 5 000 Kč/měsíc a více.

Ceny za mzdovou agendu

Sazba za mzdovou agendu je přímo úměrná počtu zaměstnanců a specifickým požadavkům jako srážky z mezd, exekuce, penzijní a životní pojištění, prémie, příplatky a další specifické požadavky. Standardní cena za mzdu jednoho zaměstnance je 250 až 350 Kč/měsíc.