Ceny

Ceny za daňové, ekonomické a finanční poradenství

Ceny za daňové, ekonomické a finanční poradenství jsou určeny podle druhu a obtížnosti řešené problematiky.

Běžné konzultace spojené se zpracováním daňových přiznání, vedení účetnictví a mzdové agendy jsou prováděny zdarma v rámci platby za zpracování účetnictví, popřípadě mzdové agendy.

Konzultace a poradenství nad rámec, to je řešení speciální problematiky, včetně dalších doporučení a souvisejících dopadů pro klienta, je účtováno podle hodinových sazeb pracovníků.

Hodinové sazby jednotlivých pracovníků:

  • Daňový poradce: 1500-2500 Kč/hod. podle obtížnosti úkolu
  • Auditor: 1500-2500 Kč/hod. podle obtížnosti úkolu
  • Účetní poradce: 400-800 Kč/hod. podle obtížnosti úkolu
  • Asistent DP: 400-800 Kč/hod. podle obtížnosti úkolu

Ceny za vedení účetnictví

Za vedení účetnictví jsou účtovány ceny podle obtížnosti a způsobu předávání dokladů, dále zohledňujeme plátcovství DPH, vedení majetku, nemovitostí, leasingů, počty aut pro silniční daň, účtování na střediska, zakázky atd. Protože je problematické stanovení objektivní ceny, doporučujeme, v případě zájmu kontaktovat společnost na info@taxpoint.cz, kde vám bude na základě vašich požadavků zdarma navržena cena.

Informativní výše ceny se u nás pohybují:

  • Malá společnost: 1000-4000 Kč/měsíc.
  • Velká společnost: 5000-20000 Kč/měsíc.

Ceny za mzdovou agendu

Sazba za mzdovou agendu je přímo úměrná počtu zaměstnanců a dalších specifických požadavků jako jsou srážky z mezd, exekuce, penzijní připojištění, životní pojištění, prémie, příplatky a další specifické požadavky.