Služby

Společnost TaxPoint, s.r.o. provádí pro své klienty zejména následující služby:

 • Daňové poradenství s možností prodloužení lhůty pro podání přiznání daně z příjmu právnických i daně z příjmu fyzických osob o 3 měsíce (odklad daňového přiznání)
 • Výpočet DPH a příprava daňového přiznání, souhrnná hlášení, výpis z evidence odběratel a dodavatel, podání všech hlášení elektronicky
 • Výpočet daně z příjmu právnických osob, příprava a podání daňového přiznání
 • Výpočet silniční daně, příprava a podání daňového přiznání
 • Ekonomické a finanční poradenství
 • Vedení účetnictví, výpočet mezd
 • Audit účetnictví a účetní poradenství
 • Likvidace společností
 • Poradenství v oblasti mezinárodního zdaňování – nejen země EU ale i třetí země
 • Vracení DPH z jiných členských zemí EU
 • Vyplnění a podání Intrastatu

 • Vedení účetnictví:
  • formou zaúčtování všech předaných dokladů
  • formou účtování u klienta
  • formou účtování přes vzdálený přístup (FTP server) ke klientovi
  • formou účtování přenesených dat ve formě datových souborů
  • formou dle dalších individuálních dohod
 • Výpočet mezd a vedení mzdové agendy:
  • formou kompletního outsourcingu
  • formou podle individuálních dohod
 • Zastupování společnosti při kontrolách na FÚ, SSZ a zdravotních pojišťovnách
 • Pravidelné zpracování rozvahy, výsledovky, cash flow a dalších dokumentů pro banky, statistické úřady, ministerstva i ostatní instituce
 • Rekonstrukce účetnictví
 • Zakládání společností a prodej již založených (prázdných) společností
 • Poskytování sídla a zázemí společnostem