Daň z nemovitosti

Možná jste se někdy setkali s pojmy jako jsou daň z převodu nemovitosti, daň z prodeje nemovitosti, daň při koupi nemovitosti, ale co je vlastně správně? K nemovitosti se váží dva typy daně, a to daň z nabytí nemovitosti a daň z nemovitých věcí. Až na vyjímečné případy, zaplatit musíte obojí! Podívejte se, jaký je mezi nimi rozdíl a kdy se platí.

Daň z nabytí nemovitosti

Daň z nabytí nemovitosti se platí jen jednou, při nákupu nemovitosti a platit ji musí kupující. Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitosti se musí podat nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byl v katastru nemovitostí proveden vklad vlastnického práva. Výše daně je 4%. Daň z nabytí nemovitosti se neplatí v případě, že jde o první úplatný převod nemovitosti do pěti let od kolaudace stavby.

Daň z nemovitých věcí

Daň z nemovitých věcí platíte každý rok, ale daňové přiznání podáte jen jednou. Proč? Protože jakmile podáte přiznání k dani z nemovitých věcí, finanční úřad si Vás zaeviduje a v dalších letech Vás bude k placení daně z nemovitých věcí vyzývat sám. Pokud ale měníte charakter nemovitosti (např. větší rekonstrukce, přístavby, přestavby, měníte výměru nemovitosti či měníte charakter parcely – například z pole jste udělali stavební parcelu), v takovém případě musíte přiznat novou výši daně do 31. ledna příslušného zdaňovacího období formou řádného nebo dílčího daňového přiznání.