Daň z příjmu právnických osob

Daň z příjmů patří bezesporu k těm nejsložitějším daním, se kterými se lze setkat. Ale nemusíte zoufat, TaxPoint.cz je vám k dispozici.

Daň z příjmů právnických osob se řídí zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění. Jak už to tak ale bohužel bývá, tento zákon je novelizován i několikrát ročně. Je proto potřeba neustále sledovat, jestli se nové úpravy netýkají i vaší společnosti.

Pokud je pro vás složité vyznat se v ustanoveních zákona, termínech pro podání daňových přiznání, jejich vyplnění či ve splatnosti záloh daně, přijměte praktické rady a pomoc ke snížení základu daně z příjmů, zpracování i podání daňového přiznání, šetřete svůj čas a obraťte se přímo na nás na info@taxpoint.cz.

Zpracování daňového přiznání právnických osob

Zahrnuje revizi a kompletaci podkladů pro sestavení daňového přiznání, kontrolu poskytnuté účetní závěrky, výpočet daně, sestavení daňového přiznání na předepsaném formuláři a podání na příslušný finanční úřad.

Zaměřujeme se na kontrolu nákladových a výnosových účtů, daňovou relevanci vybraných položek, provádíme namátkovou kontrolu odpisů majetku, rezerv, opravných položek k nedobytným pohledávkám a mnoha dalších problematických oblastí.

Jaká je sazba daně z příjmu právnických osob?

Sazba daně ze základu daně sníženého o položky snižující základ daně a odčitatelné položky je pro aktuální zdaňovací období 19 %.

Jak je to se zálohami a kdo je platit nemusí?

Zálohy na daň z příjmů se platí v průběhu zálohového období. Stanovení výše a periodicity záloh se odvíjí od poslední známé daňové povinnosti. Za poslední známou daňovou povinnost se považuje částka uvedená v posledním daňovém přiznání. Zálohy neplatí:

  • fyzická osoba z příjmů podle § 10 ZDP – ostatní příjmy
  • poplatník, jestliže ukončil činnost, z níž mu plynuly zdanitelné příjmy, nebo zanikl zdroj zdanitelných příjmů
  • poplatník, jehož poslední daňová povinnost nepřesáhla 30 000 Kč
  • poplatník, jejhož poslední daňová povinnost přesáhla 30 000 Kč, ale nepřesáhla 150 000 Kč, platí zálohy na daň na zdaňovací období ve výši 40 % poslední známé daňové povinnosti, splatné do 15. dne VI. a VI. měsíce zdaňovacího období
  • poplatník, jehož poslední daňová povinnost přesáhla 150 000 Kč, platí zálohy na daň na zdaňovací období ve výši ¼ poslední známé daňové povinnosti, splatné do 15. dne III., VI., IX. a XII. měsíce zdaňovacího období

Při sestavení daňového přiznání s vámi úzce spolupracujeme. Nabízíme profesionalitu, formální i věcnou správnost výstupů a uplatnění všech možných odpočtů daných daňovými předpisy. Pro nezávaznou konzultaci nás kontaktujte na info@taxpoint.cz nebo osobně v našich kancelářích v Brně.