DPH – Daň z přidané hodnoty

V České republice platí 3 sazby daně z přidané hodnoty. Základní 21%, snížená 15% a druhá snížená sazba 10%. Ve stručnosti do 15% sazby patří potraviny, nealkoholické nápoje, vodné a stočné, teplo, časopisy a noviny, ubytovací služby a část stavebních prací. Do 10% sazby spadají léky, knihy a kojenecká výživa, hromadná doprava aj.

Kdy se stáváte plátcem DPH?

Dle zákona o dani z přidané hodnoty se plátcem DPH stáváte

  • pokud váš roční obrat za posledních 12 měsíců přesáhne částku 1 000 000 Kč
  • pokud od jiného plátce nabýváte obchodní závod
  • pokud zdědíte majetek po plátci DPH a pokračujete v ekonomické činnosti aj.

Identifikovaná osoba

Nejste-li plátcem DPH, ale obchodujete v rámci EU jak v oblasti zboží, tak hlavně v oblasti služeb, je třeba si pohlídat, jestli Vám nevznikají povinnosti k DPH. Tento režim se označuje jako Identifikovaná osoba, a na rozdíl od klasické plátce DPH má tu nevýhodu, že u přijatých plnění nemá nárok na odpočet DPH, tj. má pouze daňovou povinnost.

Co obnáší být plátcem DPH?

Vystavování daňových dokladů pro odběratele, vedení evidence pro daňové účely a podávání přiznání k dani z přidané hodnoty a spoustu dalšího. Určitě nesmíte opomenout hlídat si termíny pro podání daňového přiznání k DPH a Kontrolního hlášení. Veškeré daňové doklady i evidenci jste povinni archivovat 10 let.

Jak často podávat daňové přiznání k DPH?

Pokud jste plátcem DPH jste povinni pravidelně podávat:

  • daňové přiznání k DPH
  • kontrolní hlášení
  • případně i souhrné hlášení

Toto všechno odvádíte vždy za dané zdaňovací období – kalendářní měsíc nebo kalendářní čtvrtletí, a to vždy do 25. dne po skončení zdaňovacího období. Pokud jste se zrovna přihlásili k placení DPH jste povinni jej odvádět za každý kalendářní měsíc a přejít na čtvrtletní placení můžete až od následujícího roku po registraci, za předpokladu, že váš obrat za předchozí kalendářní rok nepřesáhl 10 miliónů korun a nejste nespolehlivý plátce. 

Jak se zbavit administrativy a na kolik to vyjde?

Je pro vás výhodnější stát se plátcem a nebo se jím stát musíte? Administrativy se bát nemusíte, pakliže necháte vše na odbornících. V TaxPointu vyřešíme vše za vás, zaregistrujeme Vás k DPH, zbavíme Vás administrativy a veškeré termíny a přiznání budou v naší zodpovědnosti. Kontaktujte nás s žádostí o nezávazné nacenění zdarma na info@taxpoint.cz, na telefonním čísle +420 541 242 066 nebo osobně v našich kancelářích v Brně.