Daňové poradenství

Daňové poradenství je základní službou, kterou naše společnost nabízí už více než 20 let. Taxpoint s.r.o. je zapsána v seznamu právnických osob vykonávajících daňové poradenství v Komoře daňových poradců. V naší společnosti aktuálně pracují 4 daňoví poradci, kteří zastupují své klienty na úřadech a jsou těmi pravými profesionály disponujícími odborným zázemím a patřičnou odborností v rámci Komory daňových poradců. Zpracování a podání daňového přiznání je daňovým poradenstvím ve smyslu zákona č. 523/1992 Sb. a kromě advokátů je nesmí poskytnout nikdo jiný. Společnost Taxpoint s.r.o. a tedy i všichni daňoví poradci jsou navíc povinně pojištěni z důvodu odpovědnosti za škodu způsobenou klientovi právě při výkonu daňového poradenství. Klient se tak nemusí bát, že bude platit penále způsobené chybou daňového poradce. Zplnomocněním daňového poradce k podání daňového přiznání k dani z příjmu získá poplatník 3-měsíční posunutí termínu pro podání daňového přiznání. Daňové poradenství však oceníte i během roku.

Daňový poradce šetří čas a peníze

Daňový poradce převezme starosti s daňovým přiznáním, přehledy na zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. Uspoří vám čas, finance a daňové doměrky vůči správci daně. Orientuje se v procesních postupech a výkladech finanční správy k problematickým a sporným otázkám, důležitým při vyměřování daně. Postará se o plnění vašich daňových povinností v průběhu roku a uchrání vás zbytečných problémů. To nemá šanci v rámci znalostních a časových limitů žádný podnikatel zajistit.

Kdy využít služby daňového poradenství

  • před a při zakládáním společnosti – během rozhodování, jakou formu podnikání zvolit (OSVČ, s.r.o. aj.)
  • na začátku podnikání
  • během přeměny společností
  • při zajištění likvidace společnosti
  • při daňové optimalizaci
  • při snaze zefektivnit chod společnosti
  • při posuzování daňové výhodnosti obchodních transakcí

Daňové poradenství s profesionálním přístupem

Naši daňoví poradci mají splněnou zákonem stanovenou zkoušku v oboru daňového poradenství. V průměru ji celorepublikově úspěšně absolvuje jen asi 20 % uchazečů. Naši daňoví poradci jsou odborníci na daňové řízení a snadno zastanou komunikaci s finančním úřadem. Součástí daňového poradenství je oblast účetnictví, problematika sociálního a zdravotního pojištění, či ekonomiky. Vše vyřídíme rychle díky elektronické komunikaci. Můžete se však na nás obrátit i telefonicky či osobně přímo v našich kancelářích v Brně.