Daňová evidence

Řešíte, jakým způsobem uplatňovat výdaje u svého podnikání? Podnikatelé fyzické osoby mají na výběr hned z několika způsobů, a sice vedením účetnictví, daňové evidence a výdaje paušálem.

Hlavní rozdíly mezi daňovou evidencí a účetnictvím

  • účetnictví upravuje zákon o účetnictví, vedení daňové evidence zákon o daních z příjmů
  • daňová evidence zjistí výši základu daně z příjmů, což je rozdíl mezi příjmy a výdaji
  • subjekt, který vede daňovou evidenci není účetní jednotkou
  • účetnictví je podstatně detailnější, zahrnuje hospodářský výsledek, což je rozdíl mezi výnosy a náklady, dále se rozlišují příjmy, výdaje, náklady a výnosy, účtuje se podvojným zápisem, je nutné sestavovat rozvahu a výkaz zisků a ztrát

Co je daňová evidence

Daňová evidence je způsob uplatňování příjmů a výdajů u fyzických osob. Je definován v § 7b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Využívá se u OSVČ, které dosahují příjmů z podnikání či jiné samostatné výdělečné činnosti, a které budou uplatňovat skutečné výdaje, nikoliv výdaje paušální. Většina OSVČ nevede účetnictví, ale pouze daňovou evidenci.

Co se vede v daňové evidenci

  • údaje o příjmech a výdajích v členění potřebném pro zjištění základu daně
  • údaje o majetku a dluzích

Daňová evidence příjmů a výdajů obsahuje veškeré peněžní i nepeněžní příjmy, které OSVČ v souvislosti se svou činností obdržela v hotovosti, bankovním převodem i fyzicky v průběhu celého kalendářního roku. OSVČ eviduje všechny daňově uznatelné výdaje uhrazené v kalendářním roce. Evidují se i odpisy dlouhodobého majetku, stravné v rámci pracovních cest, výdaje na auto aj.

I zdánlivě jednoduchá daňová evidence může být oříškem, pakliže neznáte všechny předpisy a informace o tom, které náklady jsou daňově uznatelné a které naopak nikoliv. Je proto dobré svěřit se do rukou odborníků. Pro dotazy týkající se cen za daňovou evidenci, inventarizaci majetku a dalších služeb nás kontaktujte na info@taxpoint.cz.

Daňová evidence a daňové přiznání

OSVČ v rámci daňového přiznání uvádí údaje o obchodních vztazích a majetku v podobě počátečních a koncových stavů. Proto je nutné vést evidenci tak, aby dokázali na začátku i konci roku provést inventarizaci pohledávek, dluhů, dlouhodobého majetku i zásob. Z tohoto důvodu je nutné uchovávat daňové doklady k prokázání vykazovaných hodnot. S přípravou daňového přiznání včetně archivace těchto dokladů se můžete obrátit na nás. Napište si o svou nezávaznou cenovou nabídku zdarma na info@taxpoint.cz.