Vedení mezd

Vedení mezd a co vše zahrnuje

Vedení mezd je komplexnější, než na první pohled vypadá. Nespadá zde pouze zpracování mezd, distribuce výplatních listů, měsíčních přehledů pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení, ale také komunikaci se státními úřady, zápočtové listy, roční důchodové evidenční listy, ohlašování nástupu nebo výstupu zaměstnanců a mnoho dalšího. Firma tak ušetří za zaměstnance, který by tuto činnost vykonával, software a rovněž tímto přenese odpovědnost na zpracovatele. Výpočet mezd a vedení mzdové agendy provádíme:

  • formou kompletního outsourcingu
  • podle individuálních dohod.

Ceny za mzdovou agendu

Sazba za mzdovou agendu je přímo úměrná počtu zaměstnanců a specifickým požadavkům jako srážky z mezd, exekuce, penzijní a životní pojištění, prémie, příplatky a další specifické požadavky. Standardní cena za mzdu jednoho zaměstnance je 250 až 350 Kč/měsíc.

V případě zájmu nás vždy kontaktujte na info@taxpoint.cz nebo na čísle +420 541 242 066, kde vám bude na základě vašich požadavků zdarma navržena individuální cena.