Vedení účetnictví

Vedení účetnictví je nezbytnou součástí každého podnikání a zobrazuje veškeré majetkové poměry podniku a vztahy s dodavateli a odběrateli.

Jde o mnohem rozsáhlejší a komplikovanější proces, než je tomu v daňové evidenci. Z tohoto důvodu často účetní jednotky svěřují své doklady a práci spojenou s vedením účetnictví daňovým a účetním firmám, které k tomu mají potřebnou kvalifikaci.

Kdo má povinnost vést účetnictví

Stěžejním právním předpisem, který stanoví, kdo má vést účetnictví, je zákon o účetnictví je zákon č. 563/1991 Sb. Jejich výčet najdete v § 1 odst. 2. Povinnost vést účetnictví se vztahuje zejména na:

 • právnické osoby, které mají sídlo na území ČR
 • zahraniční právnické osoby a zahraniční jednotky, které jsou podle právního řádu, podle kterého jsou založeny či zřízeny, účetní jednotkou nebo jsou povinny vést účetnictví, pokud na území ČR podnikají či provozují jinou činnost podle zvláštních právních předpisů
 • fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé (OSVČ) zapsány v obchodním rejstříku
 • ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli a jejich obrat v rámci podnikatelské činnosti přesáhl za předcházející kalendářní rok částku 25 000 000 Kč
 • fyzické osoby, které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí

Nejčastější chyba OSVČ

OSVČ často chybují v tom, že se při zahájení podnikání zaregistrují do obchodního rejstříku, aniž by k tomu existoval zákonný důvod a tím se stane účetní jednotkou . Je třeba si ověřit, zda povaha podnikatelské činnosti vyžaduje registraci v OR. Pokud se fyzická osoba stane účetní jednotkou, musí vést účetnictví nejméně po dobu 5 let.

Jakou formou můžeme vést vaše účetnictví?

Každému vyhovuje něco jiného, proto nabízíme více forem, jak vést účetnictví tak, aby byl každý klient spokojen. Naše kanceláře jsou v Brně a kdykoliv je možné nás navštívit a prokonzultovat konkrétní situaci a najít pak nejvhodnější řešení. Účetnictví můžeme vést:

● formou zaúčtování všech předaných dokladů

● formou účtování u klienta

● formou účtování přes vzdálený přístup (FTP server) ke klientovi

● formou účtování přenesených dat ve formě datových souborů

● formou dle dalších individuálních dohod

Ceník vedení účetnictví TaxPoint Brno

Ceny za daňové, ekonomické a finanční poradenství jsou určeny dle druhu a obtížnosti. Běžné konzultace ke zpracování daňových přiznání, vedení účetnictví a mzdové agendy jsou zdarma v rámci dané platby.

Za vedení účetnictví jsou účtovány ceny dle obtížnosti, způsobu předávání dokladů, plátcovství DPH, vedení majetku, nemovitostí, leasingů, počtu aut pro silniční daň, účtování na střediska a zakázky.

Orientační ceník vedení účetnictví

 • malá společnost – 1 000 až 4 000 Kč/měsíc
 • velká společnost – 5 000 Kč/měsíc a více

Konzultace a poradenství nad rámec účetních služeb se účtuje dle hodinových sazeb pracovníků.

Hodinové sazby jednotlivých pracovníků:

 • daňový poradce – 1 000 až 2 000 Kč/hod. dle obtížnosti úkolu
 • auditor – 1 500 až 2 500 Kč/hod. dle obtížnosti úkolu
 • účetní poradce – 400 až 800 Kč/hod. dle obtížnosti úkolu
 • asistent DP – 400 až 800 Kč/hod. dle obtížnosti úkolu

Pakliže chcete znát přesně kolik bude stát vedení účetnictví Vašeho podnikání, neváhejte nás kontaktovat na info@taxpoint.cz, a my pro Vás připravíme zdarma nezávaznou cenovou nabídku.