Daň z příjmu fyzických osob (FO)

Daň z příjmu fyzických osob činí 15%. Osoby samostatně výdělečně činné si výši daně spočítají na základě svého daňového přiznání. Pakliže jste zaměstnanec a nemáte žádné další příjmy, a nepracoval jste v daném roce pro více zaměstnavatelů, a zároveň chcete uplatnit položky snižující základ daně (penzijní a životní pojištění, dary, úroky z úvěrů na bydlení aj.) můžete požádat o roční zúčtování daní svého zaměstnavatele, nebo si od nás můžete nechat sestavit přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Co všechno patří do daně z příjmu FO?

  • příjmy ze závislé činnosti – příjmy ze zaměstnání
  • příjmy ze samostatné činnosti – OSVČ
  • příjmy z kapitálového majetku
  • příjmy z nájmu
  • ostatní příjmy – např. příležitostné příjmy, příjmy z prodeje nemoviých a movitých věcí, výhry aj.

Děláte si daňové přiznání sami nebo máte více, než jeden příjem?

V případě, že máte více než jeden příjem, zaměstnavatel Vám nemůže udělat roční zúčtování daně. Daňové přiznání si pak můžete udělat buďto sami, nebo se můžete pro odbornou pomoc obrátit na nás a možná zjistíte, že zapomínáte na zvýhodnění, které Vám ze zákona náleží. Může se jednat o uplatňování daňové úlevy za darování krve, uplatňování daňové úlevy z úroků, uplatňování paušálního výdaje za automobil při pronajímání nemovitosti a mnoho dalšího.

Jak to mají OSVČ?

OSVČ jsou také fyzické osoby. Přestože nemají povinnost vést si účetnictví (až na výjimky), musí prokazatelně vykazovat své příjmy a výdaje (formou daňové evidence nebo využitím paušálních výdajů). Ideální je v tomto případě se obrátit na odborníka, abyste věděli, co spadá do daňově uznatelných nákladů a co naopak ne.

Pro nezávaznou konzultaci nás kontaktujte na info@taxpoint.cz nebo osobně v našich kancelářích v Brně.